Otroški zaklad

Varčujte za prihodnost vaših otrok v zlatu in srebru. Ne čakajte predolgo in začnite izgrajevati otroški zaklad že danes.


Pristopite k varčevanju

Otroški zaklad

Dragi starši

Vsi dobro vemo, da pravi večji stroški, z rojstvom otroka, ne pridejo takoj, temveč šele kasneje, ko otrok prične samostojno stopati po svoji poti življenja. Ta daljša doba omogoča, da se odgovorni starši pripravijo na to že vnaprej. 

Ravno zato je ta produkt namenjen vsem staršem, ki se zavedajo, da je pomembno že danes razmišljati o prihodnosti ter želijo svojim otrokom omogočiti šolanje, izobraževanja, prvi avtomobil,…


Pristopite k varčevanju

Otroški zaklad

Fleksibilnost nakupa

Z višino investicije se zmanjšuje pribitek na borzno ceno.


Pričnite z varčevanjem
Sami določate kolikokrat boste vplačali

Odločite se lahko za enkratno vplačilo ali večkratno. Niste obvezni vnaprej določiti časovnice vplačil.
Sami določate višino davka

Omejitev glede vplačila zneskov navzgor ni. Predlagamo pa, da si ogledate nižje pribitke na borzno ceno, glede na višino vplačil, ki se med seboj seštevajo.

Z višino investicije se zmanjšuje pribitek na borzno ceno


PRIMER: Ko dosežete skupno vsoto vplačil 3.000 €, vam ob naslednjem vplačilu, ki je lahko tudi 25 € (najnižje možno posamezno vplačilo), obračunamo nižji pribitek na borzno ceno in sicer 13 %, namesto predhodnih 18 %.


Otroški zaklad

6 odličnih razlogov za otroški zakladVarčujete v fizičnem zlatu in srebru
Brez časovne vezave, že od 25 €
Mesečno varčevanje, enkratna naložba ali oboje
Brez davka na dobiček
Likvidno – kadarkoli lahko odprodate celotna privarčevana sredstva (ali delna)
24/7 online vpogled v stanje premoženja

Otroški zaklad

Otroški zaklad lahko napolnijo vsi

Ob različnih priložnostih, kot so…


Pristopite k varčevanju

Rojstvo, rojstni dan

Krst, obhajilo, birma

Začetek vrtca ali šole, …

St. Gotthard masiv

Prostore, ki so se v St. Gotthard masiv preoblikovali v skladišča, danes veljajo za najbolj varna skladišča v Evropi. V svetovnem merilu naj bi bili na drugem mestu, takoj za Fort Knox-om v ZDA.


Pristopite k varčevanju

Otroški zaklad

9 najbolj pogostih vprašanj


Vsem, ki želite za svoje otroke varčevati v srebru brez DDV, vplačevati takrat, ko imate za to na razpolago določena sredstva (najmanj 25 €), pričakujete višji donos v prihodnje ter želite imeti finančna sredstva hitro na razpolago (odprodajo izvršite v vašem on-line dostopu).

Produkt Otroški zaklad je tudi alternativa večjim nakupom fizičnega srebra v Sloveniji, ker ste, pri nakupu v Sloveniji, poleg pribitka na borzno ceno, primorani plačati tudi 22 % DDV.


Kupujete del 15 kilogramske palice, kar vam omogoča nižji pribitek na borzno ceno v primerjavi z manjšimi ploščicami oziroma palicami.

Pri nakupu obstajajo 3 – je različni pribitki, ki so odvisni od višine zneska, ki ste ga že vplačali ali pa ga imate namen vplačati. Pribitek 18 % se obračuna vse dokler imate zbranih manj kot 3.000 € sredstev, pribitek v višini 13 % se obračuna vse dokler imate zbranih od 3.001 € do 8.000 €. Ko imate zbranih 8.001 € pa vam obračunamo pribitek v višini 9 %.


Da. Podjetje Elementum kupuje srebrne 15 kilogramske palice kovnice Umicore, ki ima najdaljši “good delivery” standard v Evropi (za zlato od 1930 in za srebro od leta 1935).

Palice imajo najvišjo možno čistino: 999/1000.Da. Srebro vlagateljev je v fizični obliki shranjeno na strogo varovani lokaciji v Švici (St. Gotthard Masiv). Zagotavljamo vam 100% pokritost vašega varčevanja v srebru.

Kadarkoli lahko v vašem on-line računu zahtevate dvig delne ali celotne količine srebrnih naložbenih palic, ki jih imate v lasti. Dvig lahko opravite na lokaciji: St. Gotthard Masiv.

Pred prevzemom srebrnih palic iz skladišča, morate poravnati vse morebitne administrativne stroške, ki nastanejo ob dvigu srebrnih naložbenih palic. Lahko tudi zahtevate dobavo blaga na drugo lokacijo.
Vse stroške transporta, administrativne stroške dviga in ostale morebitne stroške krijete sami.


V vašem on-line računu vpišete svoj delež srebrne naložbene palice, ki jo želite odprodati, na štiri decimalna mesta natančno.
Tako kot za nakupe, se tudi cena za odprodajo, glede na aktualno borzno, potrdi vsak torek.

V primeru, da je torek dela prost dan ali da se potrditev odkupne cene zaradi dela prostih dni pri dobaviteljih ne more opraviti, se odprodaja opravi prvi naslednji delovni dan.
Srebro vam odkupimo 2 % pod takratno borzno ceno.Da. Za to vam tudi ni potrebno podpisati dodatnih obrazcev. Srebro, ki ste ga kupili, lahko prodate ali pustite na vašem računu. V primeru, da ga pustite in ne vplačujete več, vam bomo vsak mesec obračunali stroške hrambe srebra.

Stroške hrambe vaših plemenitih kovin obračunamo 1 x mesečno, v višini 0,1408 % od takratne vrednosti vašega premoženja. Strošek hrambe se znižuje z večjo investicijo (podrobneje razloženo v Ceniku za hranjenje).
Stroški hranjenja vključujejo:

– varovanje vaših plemenitih kovin
– zavarovanje vaših plemenitih kovin v polni vrednostiKje lahko spremljam vrednost mojega premoženja?V vašem on-line računu. Tam imate zavedena vsa vplačila, prodaje, obračune stroškov hrambe in trenutno vrednost vašega premoženja.


Pristopite k varčevanju

ELEMENTUM 2021 | SPLOŠNI POGOJI POSLOVNJA